chodzenie pobudza kreatywność i stymuluje mózg


Obraz Thegoodfit

Większość pomysłów na geniusz pochodzi z chodzenia …

Czy zauważyłeś kiedyś, że gdy masz nierozwiązany problem w pracy, wszystko kończy się, gdy uprawiasz sport, a wtedy rozwiązanie wydaje się oczywiste?

Przenieś się, aby być bardziej kreatywnym

I faktnawet umiarkowana aktywność fizyczna pobudziłaby kreatywność.
Czy geniusze odnajdą swoje pomysły, spacerując? Jaki jest wspólny punkt między Steeve Jobs, Marck Zuckerberg i wieloma naukowcami lub filozofami (Rousseau, Darwin, Socrate), a także niektórymi znanymi muzykami? Podczas spacerów lub animowanych spotkań zastanawiali się, spacerując, podobnie jak uczniowie Arystotelesa, perypetycy, którzy chodzili za lekcjami swojego mistrza, tak bardzo, że można się zastanawiać, czy to nie to, co wyzwala twórczą aktywność ich mózgu.

Co mówią badania

Dlatego ustanowiono protokół naukowy, aby spróbować to sprawdzić. I wydaje się, że chodzenie stymuluje kreatywność o 60%.
Badaczka z Uniwersytetu Stanforda, Marily Oppezzo z San Francisco, dołączyła do zespołu z pomocą Daniela Schwartza, profesora Stanford Graduate School of Education.
Poprzez badanie zdolności poznawczych 176 uczniów, przed lub po spacerze na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniu. Między dwoma spacerami zostali poddani szeregowi testów mobilizujących ich wyobraźnię. Fizyczne bodźce były różne chodzenie na bieżni, chodzenie na zewnątrz, stanie lub wepchnięcie na krzesło.

Zmienne te wykazały, żechodzenie jest stymulujące niezależnie od czynników zewnętrznych i że ci, którzy chodzą, odnoszą większe sukcesy niż ci, którzy siedzą w zdecydowanej większości przypadków. Ale tam, gdzie doświadczenie okazuje się najciekawsze, to wtedy, gdy przywoływana jest wyobraźnia i kreatywność, wyniki są najbardziej niezwykłe, szczególnie w zakresie złożonych analogii, skojarzeń idei , pomysłowość związana z przedmiotami. Ale jeśli jest bardzo skuteczny w przypadku burzy mózgów, nie jest tak w przypadku pytań wymagających unikalnej i ukierunkowanej odpowiedzi.
Tak więc nie wszystkie zadania najlepiej wykonywać pieszo, ale te, które wymagają znalezienia nowych potencjalnych klientów lub kreatywnych pomysłów, tak. Według Oppezzo chodzenie działa dobrze z rozbieżnością twórczego myślenia, a nie z konwergencją i wglądem.

Źródło Futurasciences, http://news.stanford.edu/. ilustracja http://ampelosophisme.over-blog.com/Photo iStock.com/Toltek